Endringer i kommuneloven og IKS-loven

15. aug 2023 /

Stortinget har vedtatt endringer i kommuneloven og i lov om interkommunale selskaper (IKS) m.m 

Endringene i kommuneloven omfatter endringer i reglene om arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer, og en rekke andre justeringer og presiseringer, blant annet om plikten til å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og at det kan gis forskrift om avdrag på lån og beregning av minimumsavdraget.

Departementet tar sikte på at endringene kommuneloven skal tre i kraft 1. juli 2023.

Endringene i lov om interkommunale selskaper (IKS) omfatter endring i reglene om møteoffentlighet for representantskapet i interkommunale selskap, flere justeringer i økonomiforskriftene, herunder frister, og å redusere statens rolle i organiseringen av selskapene.

Departementet tar sikte på at de fleste endringene i IKS-loven vil tre i kraft 1. januar 2024, men at enkelte endringer trer i kraft allerede 1. juli 2023. Det gjelder endringene i reglene om valg av representantskapsmedlemmer (avtalevalg og krav til antall varamedlemmer) og reglene om å redusere statens rolle i selskapene.

Det betyr at kommunestyrene kan benytte seg av avtalevalg ved valg av representantskapsmedlemmer til interkommunale selskap kommende høst, og at kommunestyrene skal sørge for at det velges minst to varamedlemmer for hvert faste medlem i representantskapet.

Det tas sikte på at de øvrige endringene trer i kraft 1. januar 2024. At endringene i økonomireglene vil tre i kraft ved årsskiftet betyr at selskapene må utforme kommende års budsjett i samsvar med reglene som vil gjelde fra årsskiftet. Representantskap i IKS må sørge for at de fra årsskiftet kan ha åpne møter, sørge for kunngjøring av møter og tilgjengeliggjøring av møtedokumenter.

https://www.nkrf.no/nyheter/2023/05/30/endringer-i-kommuneloven-m-m-og-iks-loven-er-vedtatt

https://www.nkrf.no/nyheter/2023/03/25/lovproposisjon-om-endringer-i-kommuneloven-m-m

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.