Kontrollutvalgslederskolen

15. aug 2023 /

Kontrollutvalgslederskolen har som mål å gjøre lederne tryggere i rollen. Vi vil tilby faglig innsikt utover det som tilbys i ordinære konferanser. Undervisningen vil være variert. Kontrollutvalgsmedlemmer og sekretærer kan også delta.

  • Del 1, november 2023 (dato er ikke bestemt ennå) digital/Teams

Her legger vi vekt på grunnleggende rolleforståelse og kontrollutvalgets samspill med andre aktører. Andre viktige tema vil være påseansvaret, bestiller-rollen og hvilke verktøy kontrollutvalget har til rådighet. Samlingen blir sannsynligvis arrangert over to dager, (3 + 3 timer).

  • Del 2, 5. og 6. februar 2024, Clarion Oslo Airport, Gardermoen

På den fysiske samlingen legger vi opp til god tid til diskusjoner i grupper om relevante problemstillinger som dukker opp i møter og som kontrollutvalgslederen må være forberedt på. På dag 2 vil håndtering av media være sentralt.

Mer informasjon kommer

Lemker: 

Kontrollutvalgslederskolen del 1 | november- digital

https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/ku-lederskolen_2024/kontrollutvalgslederskolen-del-2-5-6-februar-2024/

 

 

 

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.