Ny rettleiar om konstituerande møte i kommunar og fylkeskommunar

15. aug 2023 /

Kommunal- og distriktsdepartementet har laga ei ny rettleiar om reglane i kommunelova om konstituerande møte og val til folkevalde organ. Rettleiaren gir mellom anna informasjon om kva som skal skje i det konstituerande møte, korleis val til folkevalde organ skal gjerast, kven som kan veljast og reglar om fritak. Lovendringane som trer i kraft 1. juli 2023 er innarbeida i rettleiaren.

Webinar
Departementet inviterer òg til eit webinar tysdag 29. august klokken 10.00 til 12.00. Tema er konstituerende møte og val til folkevalde organ.

Lenke:
Les rettleiareren og meld deg på webinaret: regjeringen.no/konstituering

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.